4-24-2019 Nasa Himpapawid – “Spring Special Exhibition sa Shinagawa Aquarium”

2019/04/24 / Category:Tagalog

(Tagalog)listens now.
Ang Spring Special Exhibition ay idadaraos sa Shinagawa Aquarium hanggang sa Mayo 6. Ang exhibition ay tinatawag na “Shinasui’s Dangerous Creatures Come Together – You Too, Can Now Become an Expert on Dangerous Creatures!”
Sila ay nagpakilala ng iba’t-ibang uri ng “dangerous creatures” na namumuhay sa tubig tulad ng nasa dagat at ilog pati na yaong uri na mapanganib kapag nakagat.
Ang exhibition ay matutunghayan sa pangalawang pagkakataon dahil sa demand ng publiko.
Sila ay bukas mula alas 10am-5pm at sarado bawat araw na Martes maliban sa mga araw na tumatama sa national holiday.
Mula Abril 27 hanggang Mayo 6, ang aquarium ay bukas ng alas 9am, mas maaga ng isang oras kaysa karaniwang araw.
Para sa mga katanungan, pakitawagan lang ang Shinagawa Aquarium sa 03-3762-3433.

2019년 4월 23일 방송 ‘시나가와 수족관 봄 특별전’

2019/04/23 / Category:Korean

(Korean)금방 듣는다
시나가와구 소식입니다.
시나가와수족관에서는 지금 봄 특별전 ‘시나스이 위험한 생물 대 집합 전문가 ~ 이로써 당신도 위험한 생물 전문가~’를 개최하고 있습니다.
개최기간은 5월 6일까지입니다.
바다와 강, 수변 등지에 서식하는 생물로, 가시에 찔리면 매우 위험한 다양한 생물들을 소개합니다.
여러분의 호평을 받아 제2편을 개최합니다. 여러분 많이 방문해 주십시오.
개관 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지입니다.
화요일에 휴관합니다. 공휴일일때는 개관합니다.
4월 27일부터 5월 6일까지는 평상시보다 1시간 일찍, 오전 9시부터 개관합니다.
기타 자세한 사항은 시나가와수족관 전화 03-3762-3433로 문의해 주십시오.

2019年4月22日播送 “品川水族馆春季特展”

2019/04/22 / Category:Chinese

(Chinese)现在马上听
现在,截至5月6日,品川水族馆正在举办春季特展,“品川水族馆危险生物大集合通~这样你也会成为危险生物通”活动。
本次活动为您介绍生息在海洋,河流与水畔,被刺之后会有危险的刺类生物等各种各样的“危险生物”。
由于深受好评,本次活动举办第二弹。期待着各位光临!
开馆时间为上午10时至下午5时,除了法定休息日,星期二闭馆。
另外,4月27日之5月6日比平常早一个小时,从上午9时开馆。
有关详情请咨询品川水族馆,电话号码:03-3762-3433