NOW ON AIR
27:00-28:59
NO DJ

interfmを今すぐ聴く!!
利用規約等

NEWS

Ang application period para simulan ang pagpapahiram ng “Mamorucchi” sa mga batang papasok sa unang baitang sa 2024

Shinagawa Info
2024/02/14


Shinagawa Info

2-14-2024


Ang Child Monitoring System na “Mamorucchi” ay sariling sistema ng Shinagawa City para maiwasan ang krimen. Ito ay gumagamit ng mga GPS terminal at layuning protektahan ang kaligtasan at seguridad ng mga bata sa pamamagitan ng suporta sa kapwa at tulong sa komunidad.

Ang komunikasyon ay pinapangasiwaan sa wikang Hapon.


Ang “Mamorucchi” ay ipapahiram sa mga batang ipinanganak sa pagitan ng Abril 2, 2017 at Abril 1, 2018, na nakatira sa Shinagawa City at nakatakdang mag-enroll sa isang private, national, metropolitan, o international elementary school.


Sa pag-apply, mangyaring kumuha ng proof of enrollment sa Community Activities Section na nasa 6th Floor ng Shinagawa City Office Dai-ni Chosha hanggang Pebrero 29.


Kung may mga katanungan ay pakitawagan ang Community Activities Section ng Shinagawa City Office. Ang numero ng kanilang telepono ay 03-5742-6592.


---

(Audio) 2-24-2024 Nasa Himpapawid - Ang application period para simulan ang pagpapahiram ng “Mamorucchi” sa mga batang papasok sa unang baitang sa 2024

---


品川区からのお知らせです。


児童見守りシステム「まもるっち」は、GPS端末を活用し、地域の支えあい・助け合いによって、子どもたちの安全安心を守ることを目的とする、品川区独自の防犯システムです。

オペレーターは、日本語で対応になります。


品川区内在住で、私立・国立・都立やインターナショナルスクールなどの小学校に入学予定である平成29年4月2日~平成30年4月1日生まれの児童に、「まもるっち」を貸し出します。


お申し込み方法は、2月29日までに、入学を証明できる書類を、品川区役所第二庁舎6階 地域活動課へ持参してください。


お問い合わせは、品川区役所 地域活動課

電話番号 03-5742-6592 までお願いします。