NOW ON AIR
27:00-28:59
NO DJ

interfmを今すぐ聴く!!
利用規約等

NEWS

Ang deadline para sa paggamit ng autumn premium gift certificates na karaniwan sa Shinagawa City ay sa katapusan ng Pebrero

Shinagawa Info
2024/02/21


Shinagawa Info

2-21-2024


Ito ang Shinagawa Info.

Ang deadline para sa paggamit ng autumn premium gift certificate na karaniwan sa Shinagawa City ay hanggang Pebrero 29.

Ang premium gift certificate ay hindi maaaring gamitin pagkatapos ang petsa ng pag-expire.

Pakitandaan na ang premium gift certificate ay iba sa regular gift certificate na common sa Shinagawa City na walang kasamang premium.

Tiyakin na magagamit ninyo ang premium certificate bago ang petsa ng pag-expire.

Para sa mga katanungan, pakitawagan ang Commerce and Manufacturing Section ng Shinagawa City Office sa 03-5498-6332.


---

(Audio) 2-21-2024 Nasa Himpapawid - Ang deadline para sa paggamit ng autumn premium gift certificates na karaniwan sa Shinagawa City ay sa katapusan ng Pebrero

---


品川区からのお知らせです。

秋季プレミアム付き品川区内共通商品券の使用期限は、2月29日までです。

使用期限を過ぎたプレミアム付き商品券は、使用できません。


プレミアムの付いていない通常の品川区内共通商品券とは異なりますので、ご注意ください。

期限内のご利用をお願いします。


お問い合わせは、品川区役所 商業・ものづくり課

電話番号 03-5498-6332 までお願いします。