NEWS

Pagsuporta sa mga Aktibidad sa inyong Donasyon

Shinagawa Info
2021/02/17

Sa hangaring makalikha ng isang masaganang komunidad, ang donasyon na nakalap ng Shinagawa City galing sa publiko ay gagamitin para makapagbigay ng suportang pampinansyal sa mga proyekto na isinasagawa ng mga aktibong grupo na mga residente ng siyudad na gumagalaw upang malutas ang mga isyu na kinakaharap ng komunidad.


Maaari kayong magpadala ng donasyon sa pamamagitan ng pag-fill up ng donation application form sa mga counter ng Community Action Section ng Shinagawa City Office o kaya’y sa pamamagitan ng bank transfer gamit ang payment slip sa mga financial institution.


Para sa mga detalye, pakitawagan ang Community Action Section ng Shinagawa City Office sa 03-5742-6693.

---

(Audio) 2-17-2021 Nasa Himpapawid - Pagsuporta sa mga Aktibidad sa inyong Donasyon”

---

品川区では、皆さんからの寄附を積み立て、豊かな地域づくりをめざし、地域課題解決のために活動している区民活動団体の事業に資金助成を行います。


品川区役所 地域活動課窓口にて寄附申込書を記入、または、納付書による金融機関での振り込みも可能です。


詳しくは、品川区役所 地域活動課 電話番号03-5742-6693までお願いします。