NOW ON AIR
27:00-28:59
NO DJ

interfmを今すぐ聴く!!
利用規約等

NEWS

Mangyaring Gamitin ang “Cycle Share Program ng Shinagawa City”

Shinagawa Info
2024/02/28


Shinagawa Info

2-28-2024


Maraming tao sa Shinagawa City ang gumagamit ng ‘cycle share program’.


Sa kasalukuyan, may malawak na kooperasyon na kinakalakipan ng labing-anim na siyudad sa Tokyo kabilang ang Shinagawa City.

Sa loob ng labing-anim na siyudad ay maaaring makahiram o maibalik ang mga bisikleta sa anumang cycle port (itinalagang bicycle park).


Upang magamit ito, kinakailanganng magparehistro bilang isang miyembro sa pamamagitan ng app.

Pagkatapos magparehistro, may dalawang paraan sa pag-unlock ng bike: ito man ay pagpindot ng inyong IC card o mobile wallet o sa pamamagitan ng pagpili ng ‘bisikleta’ sa app at ipasok ang four-digit code sa control panel ng bisikleta.


Bakit hindi nyo subukan ang maginhawa at maalwan na cycle share para sa pag-commute o pag-shopping?


---

(Audio) 2-28-2024 Nasa Himpapawid - Mangyaring Gamitin ang “Cycle Share Program ng Shinagawa City”

---


シェアサイクルは、品川区内で多くの方に利用されています。


現在、都内では、品川区を含めた16区で広域連携をしており、16区内であれば、どのサイクルポート(専用駐輪場)でも、借りたり返したりすることができます。


ご利用には、アプリでの会員登録が必要となります。

登録後は、お持ちのICカードやおサイフケータイをタッチして開錠する方法と、アプリから自転車を選択し、自転車の操作パネルに4桁のパスコードを入れる、2通りの方法で利用ができます。


便利で快適なシェアサイクルを利用して、通勤や買い物などをしてみてはいかがですか。


お問い合わせは、品川区役所 土木管理課

電話番号 03-5742-6615 までお願いします。