NOW ON AIR
18:00-18:51
Dave Fromm

NEWS

Ang walking app ng siyudad ang, “Wa! Shinagawa Tourist Spots”

Shinagawa Info
2020/03/11

Ang walking app ng siyudad, na “Wa! Shinagawa Tourist Spots” ay isang smartphone app na magpapahintulot sa paggamit ng AR functions sa mga spots tulad ng 100 views ng Shinagawa habang naglalakad sa paligid ng siyudad.

May ba’t-ibang tour courses at pinaghandaan ang Shichi-Fukujin o (Seven Gods of Good Fortune) stamp rally atbp. Sa iilang lugar ay makakatanggap ng original photo frames.

Para mapakinabangan ang nasabing serbisyo, i-install lang ang libreng app na, “Kokosil” sa inyong device at piliing ang “Wa! Shinagawa Tourist Spots”.

Para sa mga katanungan, pakitawagan lang ang Public Relations Section ng Shinagawa City Office sa 03-5742-6043.

---

(Audio) 3-11-2020 Nasa Himpapawid - Ang walking app ng siyudad ang, “Wa! Shinagawa Tourist Spots”

---

まち歩きアプリ「わ!しながわ巡り」は、しながわ百景などのスポットを、AR機能を活用しながら街歩きする、スマートフォン用アプリです。

様々なツアーコース、七福神のスタンプラリーなどをご用意しております。

特定のスポットでは、オリジナルフォトフレームが手に入ります。

ご利用するには、各端末に無料アプリ「ココシル」をインストールし、「わ!しながわ巡り」を選択してください。

お問い合わせは、品川区役所 広報広聴課 電話番号03-5742-6043までお願いします。