NOW ON AIR
20:30-21:00
NO DJ

NEWS

Impormasyon tungkol sa Bagong Coronavirus Infection

Shinagawa Info
2020/03/25

Ang mga kaso ng bagong Coronavirus ay dumadami dito sa Japan at sa buong mundo.

Kabilang sa mga sintomas nito ay lagnat at ubo. Ang virus ay maaaring malipat sa ibang tao sa pamamagitan ng pag-ubo at pagbahing.

Upang maiwasan na mahawaan, gawin ang mga hakbang tulad ng paghugas ng inyong mga kamay ng sabon o gumamit ng isang alcohol-based sanitizer, sundin ang etiquette sa pag-ubo at magsuot ng face mask.

Ang mga taong may kasalukuyang karamdaman at pati matatanda ay kailangan ng ibayong pag-iingat tulad nang iwasang pumunta sa mga mataong lugar.

Para sa mga katanungan tungkol dito, pakitawagan ang consultation counter ng bagong Coronavirus infection ng Shinagawa City. Ang numero ng kanilang telepono ay 03-5742-9108. Sila ay matatawagan sa weekdays mula alas 9am-5pm.

---

(Audio) 3-25-2020 Nasa Himpapawid - “Impormasyon tungkol sa Bagong Coronavirus Infection”

---

新しいコロナウイルスの病気が、日本や他の国でも見つかっています。

この病気になると、熱や咳が出て、咳やくしゃみで人へうつります。

感染しないために、手を石けんやアルコールでよく洗い、マスクで咳エチケットをするなど、対策をお願いします。

また、持病がある方、ご高齢の方は、できるだけ人ごみの多い場所を避けるなど、より一層注意をお願いします。

お問い合わせは、品川区 新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口 電話番号 03-5742-9108 までお願いします。

平日のみ、午前9時から午後5時まで、受け付けています。