NEWS

Crow and Non Native Species General Counter

Shinagawa Info
2019/05/29

Inaanyayahan kayong tumawag sa General Counter para humingi ng payo na may kinalaman sa pagtanggal ng pugad ng uwak at paglagay ng box trap para sa ibang uri ng hayop na hindi native dito tulad ng raccoon at civet.

Tumawag lang po kapag:

1. Kayo ay dumanas ng pagkatakot o naatake dahil sa pagkahulog ng sisiw galing sa pugad ng uwak.

2. Nagkaproblema dahil may raccoon o civet ang nanirahan sa inyong attic.

3. May nakitang ibang uri ng hayop na hindi native o kaya’y kailangan ng payo dahil sa isang hayup na nasa daan o park.

Ang mga katanungan tungkol dito ay dapat itawag sa Crow and Non Native Species General Counter ng Shinagawa City Office sa 03-3777-1157.

-----

(Audio) 5-29-2019 Nasa Himpapawid  -  “Crow and Non Native Species General Counter”

-----

カラスの巣などの撤去、アライグマ・ハクビシンといった、外来種の箱わな設置などのご相談は、総合窓口へお問い合わせください。

1) カラスの巣や落下したヒナが原因で、威嚇や攻撃等を受けお困りの場合。

2) アライグマやハクビシンが、屋根裏に棲みつくなどお困りの場合。

3) 外来種の目撃情報や、公園・道路などでの動物に関するご相談もお待ちしています。

お問い合わせは、品川区役所 カラス・外来種総合窓口 電話番号 03-3777-1157までお願いします。