NOW ON AIR
24:00-24:30
田中里奈

NEWS

Mag-ingat sa Panloloko dahil sa Tulong-Pinansyal

Shinagawa Info
2020/06/03

Mag-ingat sa panloloko kapag may matatanggap na kahina-hinalang emails at phone calls na nagtatangkang makuha ang detalye ng inyong account o PIN ukol umano sa payment procedures na may kaugnayan sa magkaparehong cash payment na 100,000 yen dahil sa pagkalat ng bagong coronavirus infection.


Ang mga munisipalidad at kahit na ang Ministry of Internal Affairs and Communications ay hindi kailanman hihiling sa inyong i-operate ang isang automated teller machine o ATM o kaya’y maniningil ng processing fee para sa payment.


Kung kayo ay makatanggap ng tawag, mail o email na nagsasabing galing sa inyong munisipalidad o sa Ministry of Internal Affairs and Communications sa inyong tahanan o sa pinagtrabahuan, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na police station o tumawag sa Police Advisory Center hotline sa #9110.


Para sa mga detalye, pakitawagan ang Life Safety Subsection of the Community Action Section ng Shinagawa City Office sa numero 03-5742-6592.

---

(Audio) 6-3-2020 Nasa Himpapawid - "Mag-ingat sa Panloloko dahil sa Tulong-Pinansyal"

---

新型コロナウイルス感染拡大にともなう、現金10万円の一律給付に関連し、給付の手続きを装って、口座や暗証番号を聞き出そうとする、不審なメールや電話など、便乗詐欺にご注意ください。

市区町村や総務省が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。

ご自宅や職場などに、市区町村や総務省などをかたった電話や郵便、メールがあった場合は、最寄りの警察署、または、警察相談専用電話 #9110 までご連絡ください。

詳しくは、品川区役所 地域活動課生活安全担当 電話番号03-5742-6592まで、お願いします。