NOW ON AIR
05:00-05:30
NO DJ

NEWS

General Counter para sa Uwak at Non Native Species

Shinagawa Info
2020/06/17

Ang pag-uusapan natin sa linggong ito ay tungkol sa General Counter para sa uwak at non native species.

Para makahingi ng payo na may kaugnayan sa pagtanggal ng pugad ng uwak o paglagay ng box trap para sa non native species tulad ng raccoon at civet, pakitawagan lang ang kanilang General Counter.


Tumawag sa kanila kapag:

1. Kayo ay natatakot o nag-alala na maaaring maatake dahil sa pugad ng uwak o resulta sa pagkahulog ng kanilang sisiw.

2. Namroblema dahil may raccoon o civet ang nakatira sa inyong attic.

3. Nakakita ng non native species o kailangan humingi ng payo tungkol sa hayup na natunghayan sa daan o sa park.


Kung may mga katanungan ay pakitawagan lang ang Crow and Non Native Species General Counter ng Shinagawa City Office sa 03-3777-1157.

---

(Audio) 6-17-2020 Nasa Himpapawid - “General Counter para sa Uwak at Non Native Species”

---

品川区から、カラス・外来種総合窓口についてのお知らせです。

カラスの巣などの撤去、アライグマ・ハクビシンといった外来種の箱わな設置などのご相談は、総合窓口へお問い合わせください。

① カラスの巣や落下したヒナが原因で、威嚇や攻撃等を受けお困りの場合。

② アライグマやハクビシンが屋根裏に棲みつくなど、お困りの場合。

③ 外来種の目撃情報や、公園・道路などでの動物に関するご相談も、お待ちしています。

お問い合わせは、品川区役所 カラス・外来種総合窓口 電話番号 03-3777-1157 までお願いします。