NOW ON AIR
21:00-22:00
Dwayne Wayne

NEWS

Maghanda para sa Biglaang Pagbuhos ng Ulan sa inyong lugar

Shinagawa Info
2020/06/24

Papalapit na ang panahon ng tag-ulan sa taong ito. Upang maiwasan ang damage dulot ng baha sa inyong lugar, mahalaga na kumuha ng impormasyon tungkol sa pagbuhos ng ulan at paghandaan ang pagdating nito sa araw-araw.

Mainam na laging update tungkol sa kondisyon ng panahon tulad ng pagbisita sa website ng Shinagawa City, Tokyo Metropolitan Government Bureau of Sewerage website at Cable TV Shinagawa.

Ang Shinagawa City ay naghahanda ng mga sandbags para mapigilan ang pagbaha sa apatnapu’t-walong lokasyon na nakatuon sa mga lugar sa hanay ng Meguro at Tachiai rivers. Paki-check ang sandbag storage areas sa inyong pang-araw-araw.

Para sa mga katanungan, pakitawagan ang Roads Section ng Shinagawa City Office sa 03-5742-6548.

---

(Audio) 6-24-2020 Nasa Himpapawid - “Maghanda para sa Biglaang Pagbuhos ng Ulan sa inyong lugar”

---

今年も、大雨の降る季節をむかえます。集中豪雨による浸水被害を防ぐには、大雨に対する情報の収集や、日頃の備えが大切です。

品川区ホームページや、東京都下水道局ホームページ、ケーブルテレビ品川などで、最新の気象情報を把握してください。

また、目黒川・立会川沿いを中心として、48カ所に、浸水防止用の土のうを用意しています。日頃から、土のう置き場を確認しておきましょう。

お問い合わせは、品川区役所 道路課 電話番号 03-5742-6548 までお願いします。