NEWS

Maghanda para sa Biglang Pagbuhos ng Ulan sa inyong Lugar

Shinagawa Info
2019/06/26

Tayo ay papalapit na uli sa panahon ng tag-ulan sa taong ito. Upang maiwasan ang pinsala ng bagyo sanhi sa malakas na pagbuhos ng ulan, mahalaga na kumuha ng impormasyon tungkol sa sitwasyon ng inyong lugar at makapaghanda para dito sa ating araw-araw na pamumuhay.

Siguraduhin na makakuha ng pinakabagong weather condition sa pamamagitan ng Shinagawa City website, Tokyo Metropolitan Government Bureau of Sewerage website at Cable TV Shinagawa.

Ang Shinagawa City ay naghahanda ng sandbags upang maiwasan ang pagbaha sa apatnapu’t-walong lokasyon na nakasentro sa mga lugar na nasa tabi ng Meguro at Tachiai rivers. Paki-check ang mga lugar na pinaglagyan ng sandbag sa pang-araw-araw na pamumuhay.

Para sa mga katanungan, pakitawagan ang River and Sewerage Section ng Shinagawa City Office sa 03-5742-6794.

---

(Audio) 6-26-2019 Nasa Himpapawid - “Maghanda para sa Biglang Pagbuhos ng Ulan sa inyong Lugar”

---

今年も、大雨の降る季節をむかえます。集中豪雨による浸水被害を防ぐには、大雨に対する情報の収集や、日頃の備えが大切です。

品川区ホームページや、東京都下水道局ホームページケーブルテレビ品川などで、最新の気象情報を把握してください。

また、目黒川・立会川沿いを中心として、48カ所に、浸水防止用の土のうを用意しています。日頃から、土のう置き場を確認しておきましょう。

お問い合わせは、品川区役所 河川下水道課電話番号 03-5742-6794 までお願いします。