NOW ON AIR
21:00-22:00
Dwayne Wayne

NEWS

Shinagawa City Information app, “Kokosil Shinagawa”

Shinagawa Info
2020/07/01

Ang Shinagawa City information app na “Kokosil Shinagawa” ay naghahandog ng content na nilikha para magiging angkop sa kapaligiran ng gumagamit at may mga impormasyon na pang-emerhensya at disaster prevention information pati na tours para makapaglakad sa paligid ng Shinagawa City.

Ang user ay makakakuha ng direksyon patungo sa mga evacuation sites na nakalaan para sa mga residente ng siyudad, may hazard maps, at mai-tsek ang sitwasyon ng pampublikong transportasyon.

Upang mapakinabangan ang serbisyo, i-install ang libreng app na, “Kokosil” sa inyong device at piliin ang “Kokosil Shinagawa”.

Para sa mga katanungan, pakitawagan lang ang Public Relations Section ng Shinagawa City Office sa 03-5742-6043.

---

(Audio) 7-1-2020 Nasa Himpapawid - Shinagawa City Information app, “Kokosil Shinagawa”

---

品川区情報アプリ「ココシル品川」は、品川区のまち歩き情報のほか、利用シーンに合わせたコンテンツや緊急・防災情報などを配信しています。

区民避難所等への道案内、ハザードマップの閲覧や、公共交通機関の運行状況などの確認ができます。

ご利用するには、各端末に無料アプリ「ココシル」をインストールし、「ココシル品川」を選択してください。

お問い合わせは、品川区役所 広報広聴課 電話番号03-5742-6043までお願いします。