NOW ON AIR
26:00-28:59
NO DJ

NEWS

Aplikasyon ng Special cash payment

Shinagawa Info
2020/07/08

Ang pag-uusapan natin sa linggong ito ay ang impormasyon tungkol aplikasyon ng special cash payment.

Ang siyudad ay kasalukuyang tumatanggap ng mga aplikasyon para sa special cash payment.   

Magagawa ang aplikasyon sa pamamagitan ng online o ipadala sa post office.

Ang mga application forms ay ipinadala sa mga karapatdapat na tumanggap ng cash payment.

Ang mga aplikasyon ay tatanggapin hanggang Agosto 24, araw na Lunes.

Para sa mga katanungan at ibang detalye, pakitawagan ang Shinagawa City special cash payment call center sa 03-5742-7803.

---

(Audio) 7-8-2020 Nasa Himpapawid - “Aplikasyon ng Special cash payment”

---

品川区から、特別定額給付金の申請についてのお知らせです。

現在、特別定額給付金の申請を受け付けています。

申請方法は郵送申請、または、オンライン申請となります。

対象者へ申請書を発送しています。

申請受付期間は、8月24日月曜日までです。

詳しくは、品川区特別定額給付金コールセンター 電話番号03-5742-7803に、お問い合わせください。