NEWS

Makipagtulungan sa Census ng Populasyon

Shinagawa Info
2020/07/29

Ang pag-uusapan natin sa linggong ito ay tungkol sa population census.

Ang census ay sumasaklaw sa lahat ng sambahayan at sa mga nakatira sa Japan na idadaraos sa Oktubre 1 bilang batayan na petsa.

Ang unang census ay isinagawa noong 1920 kaya ito ay magtatakda sa ika-isang daang taon mula nang inumpisahan.

Ang census ay isinasagawa bawat limang taon at itinuturing na pinakamahalagang statistical survey ng bansa, na isinasagawa batay sa Statistics Act. Layon nitong malinaw na mailalahad ang aktwal na kondisyon ng populasyon at mga sambahayan sa bansa.

Hinihiling ng siyudad ang inyong pang-unawa at kooperasyon.

Sa mga katanungan, pakitawagan lang ang Statistics Subsection ng Community Activity Section ng Shinagawa City Office sa 03-5742-6869.

---

(Audio) 7-29-2020 Nasa Himpapawid - "Makipagtulungan  sa Census ng  Populasyon"

---

品川区から、国勢調査についてのお知らせです。

10月1日を基準日として、日本国内に住むすべての人と世帯を対象とした、「国勢調査」を実施します。

大正9年に、第1回が実施され、今回で、開始100年を迎えます。

「国勢調査」は、国内の人口や世帯の実態を明らかにするため、統計法に基づいて、5年に1度実施している国の最も重要な統計調査です。

皆様のご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせは、品川区役所 地域活動課統計係 電話番号 03-5742-6869 までお願いします。