NEWS

Hinihiling ang inyong kooperasyon sa Population Census

Shinagawa Info
2020/09/02

Ang census ay sumasaklaw sa lahat ng mga tahanan at sa mga nakatira sa Japan na isasagawa sa Oktubre 1 bilang batayan na petsa.

Ang census ay isinasagawa bawat limang taon at itinuturing na isa sa mahalagang statistical survey ng bansa at isinasagawa batay sa Statistics Act. 

Layon nitong malinaw na mailalahad ang aktuwal na kondisyon ng populasyon at sambahayan ng bansa.

Ang durasyon sa pagtugon gamit ang internet ay mula Setyembre 14 hanggang Oktubre 7. 

Maaaring tumugon sa pamamagitan ng inyong laptop o smartphone gamit ang internet response ID at access key na ipinadala sa bawat tahanan.

Ang durasyon sa pagpadala sa post office ay mula Oktubre 1-7. 

Pakilagay ang census form sa kalakip na “Envelope for Postal Submission” at ihulog ito sa postbox sa nasabing durasyon. 

Ang mga tahanan na nakumpleto ang pagtugon gamit ang internet ay hind na kailangang ipadala ng form.

Hinihiling ng siyudad ang inyong pang-unawa at kooperasyon.

Sa mga katanungan, pakitawagan ang Statistics Subsection sa Community Activity Section ng Shinagawa City Office sa 03-5742-6869.

---

(Audio) 9-2-2020 Nasa Himpapawid - “Hinihiling ang inyong kooperasyon sa Population Census”

---

10月1日を基準日として、日本国内に住むすべての人と世帯を対象とした「国勢調査」を実施します。

「国勢調査」は、国内の人口や世帯の実態を明らかにするため、統計法に基づいて、5年に1度実施している、国の最も重要な統計調査です。

インターネットでの回答は、9月14日から10月7日までです。

各世帯に配布されたインターネット回答用のID、アクセスキーを使い、パソコンやスマートフォンから回答が可能です。

郵送での回答は、10月1日から7日までです。

調査票を「郵送提出用封筒」に入れ、期間内に郵便ポストへ投函してください。

インターネットで回答した世帯は、提出不要です。

皆様のご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせは、品川区役所 地域活動課統計係 電話番号 03-5742-6869 までお願いします。