NEWS

Ang Setyembre ay itinuturing na Suicide Countermeasures Month

Shinagawa Info
2021/09/08


Shinagawa Info

9-8-2021


Pinipilit mo bang harapin ang iyong pagkabalisa mag-isa?

Kung sa palagay mo ay hindi maganda ang iyong pag-iisip, humingi kayo ng tulong.


Maaaring komunsulta sa mga araw na Lunes hanggang Biyernes mula 8:30am hanggang alas 5pm. 

Ang mga lugar na mapupuntahan ay mga health center ng Shinagawa, Oi at Ebara. Maaari ding komunsulta sa pamamagitan ng telepono.


Para sa mga katanungan, pakitawagan ang mga sumusunod:

Shinagawa Health Center sa 03-3474-2904

Oi Health Center sa 03-3772-2666

Ebara Health Center sa 03-3788-7016


---

(Audio) 9-8-2021 Nasa Himpapawid - “Ang Setyembre ay itinuturing na Suicide Countermeasures Month.”

---


9月は自殺対策強化月間です。


ひとりで悩んでいませんか?

心の不調を感じたら、まずは相談してみましょう。


相談は、月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時まで行っています。

会場は、品川・大井・荏原の各保健センターです。

電話でもご相談できます。


お問い合わせは、

品川保健センター 電話番号 03-3474-2904

大井保健センター 電話番号 03-3772-2666

荏原保健センター 電話番号 03-3788-7016

までお願いします。