NEWS

Please Cooperate in the Public Opinion Poll

Shinagawa Info
2020/09/09

Ang pag-uusapan natin sa linggong ito ay tungkol sa isang public opinion poll.


Itataguyod ng Shinagawa City ang isang public opinion poll upang magkaroon sila ng ideya sa kamalayan at intensyon ng mga mamamayan ukol sa pamamalakad ng siyudad na maaaring masasalamin ng administrasyon ng siyudad.


Ang poll o botohan ay idadaraos mula Setyembre 10 hanggang 30.

Ang makakasali ay 2,500 katao na labing-walong gulang at pataas at nakatira sa Shinagawa City na pipiliin at random.

Ang survey form ay ipapadala sa mga mapili. Pakibalik ang form gamit ang kalakip na reply envelope o tumugon sa pamamagitan ng internet.


Para sa mga detalye, pakitawagan lang ang Public Relations Section ng Shinagawa City Office sa 03-5742-6643.

---

(Audio) 9-9-2020 Nasa Himpapawid - “Please Cooperate in the Public Opinion Poll”

---

品川区では、区民の皆さんの区政に対する意識や意向を把握し、区政に反映させるために、世論調査を実施します。

期間は、9月10日から30日までです。

無作為で抽出した、品川区内在住で、18歳以上の方、2,500人が対象です。

対象の方には、調査票を郵送しますので、同封の返信用封筒で返送するか、または、インターネットでご回答ください。

詳しくは、品川区役所 広報広聴課 電話番号 03-5742-6643 にお問い合わせください。