NEWS

Shinagawa Vitality Support Benefit Applications

Shinagawa Info
2020/09/16

Ang pag-uusapan natin sa linggong ito ay tungkol sa Shinagawa Vitality Support Benefit Applications.


Ang Shinagawa City ay maghahandog sa mga residente ng siyudad na lubos na naapektuhan sa pagkalat ng bagong coronavirus ng “Shinagawa Vitality Support Benefit”. 

Ang halaga na matatanggap na benepisyo ay 30,000 yen bawat tao. Kung may anak na nasa junior high school age at pababa ay makakatanggap ng karagdagang 20,000 yen kaya ang kabuuang halaga ay 50,000 yen. 


Ang application form ay naipadala na sa mga makikinabang nito. 

Pakibalik ang application gamit ang kalakip na reply envelope pagkatapos pil-apan ang kinakailangang impormasyon.


Upang maiwasan ang pagkalat ng bagong coronavirus infection, ang siyudad ay hindi nagtayo ng counter na tatanggap sa mga aplikasyon. 

Kaya hinihiling ang inyong kooperasyon na ibalik ito gamit ang post office. 


Para sa mga detalye, pakitawagan lang ang Shinagawa Vitality Support Benefit Call Center sa 0570-02-5670.

---

(Audio) 9-16-2020 Nasa Himpapawid - “Shinagawa Vitality Support Benefit Applications”

---

品川区は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、多大な影響を受けた区民の方に対し、「しながわ活力応援給付金」として、一人当たり3万円の給付を行います。

また、中学生以下のお子様には2万円を加算し、5万円を給付します。


給付対象者には申請書を郵送しています。必要事項を記入の上、同封の返信用封筒に入れて、返送してください。

新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐため、申請窓口は設けません。

郵送でのご請求にご協力ください。


詳しくは、しながわ活力応援給付金コールセンター 電話番号0570-02-5670 にお問い合わせください。