NEWS

Road Safety Campaign ng Shinagawa City sa Taglagas

Shinagawa Info
2020/09/23

Simula sa Setyembre 21 hanggang 30, itataguyod ng Shinagawa City ang isang road safety campaign sa pakikipagtulungan ng mga institusyon at organisasyon na may kaugnayan nito tulad ng bawat police station ng Shinagawa City at ang Traffic Safety Association. 

Upang maiwasan ang mga aksidente sa daan, sana’y magagamit ninyo ang kampanyang ito bilang pagkakataon para makapag-isip tungkol sa road safety para sa mga tahanan, sa komunidad, pinagtrabahuan at iba pa.

Para sa mga detalye, pakitawagan lang ang Engineering Works Management Section ng Shinagawa City Office sa numero 03-5742-6615.

---

(Audio) 9-23-2020 Nasa Himpapawid - “Road Safety Campaign ng Shinagawa City sa Taglagas”

---

9月21日から30日まで、品川区内の各警察署、交通安全協会など、関係機関・団体と連携して、交通安全運動を実施しています。

交通事故を未然に防ぐため、この運動を機会に、家庭や地域、職場等で、交通安全について考えてみましょう。

詳しくは、品川区役所 土木管理課 電話番号 03-5742-6615 にお問い合わせください。