NEWS

Furusato Nozei o Hometown Tax ay tinatanggap para sa Pagsuporta ng Makakain sa mga Bata

Shinagawa Info
2020/09/30

Ang Shinagawa City ay nangongolekta ng donasyon sa pamamagitan ng Furusato Nozei o hometown tax para maipagpatuloy ang pagsuporta sa Children’s Cafeteria at Happy Dinner-table project” na nagpapadala ng pagkain sa mga single-parent families.

Ang donation period ay matatapos sa Disyembre 31.

May iba’t-ibang paraan sa pagpadala ng donasyon tulad halimbawa sa pamamagitan ng credit card. 

Maaari ring gumawa ng donasyon gamit ang payment handling slip na ipinapamigay sa Child-rearing Support Section ng Shinagawa City Office.

Layunin ng proyekto na makatulong para sa maayos na hinaharap ng mga bata sa pamamagitan ng pag-abot sa kanila ng makakain. 

Hinihiling ang inyong taos-pusong kooperasyon. 

Sa mga detalye, pakitawagan lang ang Child-rearing Support Section ng Shinagawa City Office sa 03-5742-6385.

---

(Audio) 9-30-2020 Nasa Himpapawid - “Furusato Nozei o Hometown Tax ay tinatanggap para sa Pagsuporta ng Makakain sa mga Bata”

---

今、品川区では、子ども食堂の継続支援と、ひとり親家庭等へ食品を配送する「しあわせ食卓事業」のため、ふるさと納税制度を活用して、寄付を募っています。

寄付受付期間は、12月31日までです。

クレジットカードをはじめ、様々な決済方法があります。また、品川区役所 子育て応援課で配布する払込取扱票による納付も可能です。

食の支援により、子どもたちに元気な未来を届けるための事業です。皆さんのご協力を御願いします。

詳しくは、品川区役所 子育て応援課 電話番号 03-5742-6385 にお問い合わせください。