NEWS

Medicines and Health Week

Shinagawa Info
2021/10/20


Shinagawa Info

10-20-2021


Ang mga araw mula Oktubre 17 hanggang 23 ay itinakdang “Medicines and Health Week”. Sa durasyong ito, may mga aktibidad sa kamalayan ang itataguyod sa buong bansa upang mas maraming tao ang maaaring matututo tungkol sa kahalagahan sa paggamit ng tamang gamot at kahalagahan sa tungkulin ng mga pharmacists upang ang mga ito ay maisagawa.


Gaganapin sa Shinagawa City ang mga konsultasyon tungkol sa gamot at kalusugan sa mga pharmacies ng siyudad sa durasyon ng “Medicines and Health Week”.


Para sa mga detalye, pakitawagan ang Medicines Subsection sa Life Hygiene Section ng Shinagawa City Office sa 03-5742-9137.


---

(Audio) 10-20-2021 Nasa Himpapawid - “Medicines and Health Week”

---


医薬品を正しく使用することの大切さ、そのために薬剤師が果たす役割の大切さを一人でも多くの方に知っていただくために、毎年10月17日~23日までを「薬と健康の週間」として、全国で啓発活動に取り組んでいます。


品川区では、この「薬と健康の週間」の期間に、区内薬局において、おくすりや健康についての相談会を行っています。


詳しくは、品川区役所 生活衛生課医薬担当 電話番号 03-5742-9137 までお問い合わせください。