NEWS

Nakumpleto ‘nyo na ba ang Status Report (Renewal) ng Medical Expenses Subsidy para sa Single Parent Families

Shinagawa Info
2021/11/17


Shinagawa Info

11-17-2021


Kung kayo ay kasalukuyang may hawak ng medical expenses subsidy certificate para sa single-parent families, atbp, ang validity nito ay hanggang Disyembre 31.


Upang patuloy na makatanggap ng subsidy para sa medical expenses simula Enero 2022 pataas ay kailangang i-renew ang inyong status report.


Ang status report ay ipinadala na sa mga dapat makikinabang, kaya kung hindi ‘nyo pa naisumite ay ipadala ito sa lalong madaling panahon. 

Kung walang natatanggap sa kasalukuyan na medical expenses subsidy ngunit nasa katayuan bilang isang single-parent family, atbp. at nakakatugon sa kinakailangang requirements tulad ng income restrictions, ay mag-apply kayo at makakatanggap ng medical expenses subsidy para sa single-parent families, atbp. simula sa petsa ng pag-apply.


Para sa mga detalye, pakitawagan ang Benefits/Medical Expenses Subsidy Subsection of the Child-rearing Support Section ng Shinagawa City Office. Ang numero ng kanilang telepono ay 03-5742-9174.


---

(Audio) 11-17-2021 Nasa Himpapawid - “Nakumpleto ‘nyo na ba ang Status Report (Renewal) ng Medical Expenses Subsidy para sa Single Parent Families”

---


現在、ひとり親家庭等医療証をお持ちの方の有効期限は、12月31日です。


令和4年1月以降も引き続き医療費助成を受けるには、現況届による更新の手続きが必要です。


現在、資格をお持ちの方には、既に現況届をお送りしています。未提出の方は、至急提出してください。

現在、医療費助成を受けていない[ひとり親家庭等]の方は、所得制限等の要件に該当する場合、申請することで、申請日からひとり親家庭等医療費助成が受けられます。


詳しくは、品川区役所 子育て応援課手当・医療助成係 電話番号 03-5742-9174 にお問い合わせください。