NEWS

Sa mga Dayuhang Residente ng Shinagawa City: Inumpisahan ang isang Bagong Information Delivery Service

Shinagawa Info
2021/11/24


Shinagawa Info

11-24-2021


Isang bagong information delivery service ang inumpisahan gamit ang LINE.

Ang bagong serbisyo ay magpapakilala ng iba’t-ibang businesses ng Shinagawa City at kagamit-gamit na impormayson para sa pang-araw-araw ang ihahatid sa simpleng Japanese at English mahigit-kumulang dalawang beses sa isang linggo.

Pakinabangan ang pagkakataong ito para magparehistro.


 Ang LINE ID sa delivery account ay: 

 @shinagawainfo_i para sa simpleng Japanese, at

@shinagawainfo_e para sa English.


 Para sa mga detalye, pakitingnan ang October 21st edition ng Koho Shinagawa o kaya’y ang November 10th edition ng English newsletter na City News SHINAGAWA.

 Maaari ding i-check ang website ng Shinagawa City.


 Kung may mga katanungan, pakitawagan ang Peace/International Affairs Subsection of the General Affairs Section ng Shinagawa City Office.

 Ang numero ng kanilang telepono ay 03-5742-6691.


---

(Audio) 11-24-2021 Nasa Himpapawid - “Sa mga Dayuhang Residente ng Shinagawa City: Inumpisahan ang isang Bagong Information Delivery Service”

---


LINEを活用した新たな情報配信が始まりました。

週に2回程度、品川区の事業紹介や生活に役立つ情報を「やさしい日本語」と「英語」で配信しています。

ぜひご登録ください。


配信アカウントのLINE IDは、やさしい日本語は、@shinagawainfo_j

英語は、@shinagawainfo_e です。


詳しくは、広報しながわ10月21日号、英字広報紙City News SHINAGAWA 11月10日号、品川区ホームページをご覧ください。


お問い合わせは、品川区役所 総務課平和・国際担当 電話番号03-5742-6691までお願いします。