NOW ON AIR
19:00-20:00
Cartoon

NEWS

Tagapamagitan para sa pagbili ng chemical refilling ng fire extinguishers

Shinagawa Info
2020/12/23

Ang Shinagawa City ay tatayong tagapamagitan sa pagbili ng chemical refilling para sa fire extinguisher. 

Mahalaga na maapula nang maaga ang apoy. 

Upang makapaghanda sa panahon ng emerhensya, mainam na may fire extinguisher na may sapat na laman na magagamit agad. 


Para sa mga detalye sa paraan ng pag-apply at babayaran para sa tagapamagitan ay bisitahin lang ang website ng Shinagawa City.


Ang Shinagawa City o Fire Department ay hindi kailanma’y magsagawa ng door to door sales para sa fire extinguisher o kaya’y magbebenta sa pamamagitan ng telepono.


Mag-ingat po sa mga taong manloloko na umano’y tagapamagitan na nais makinabang nito. 

Kung kayo ay nakaranas ng isang kahinahinalang pagbisita o tawag o kaya’y may hinihinging karagdagang mga detalye ay makipag-ugnay sa Disaster Prevention Section ng Shinagawa City Office. 

Ang numero ng kanilang telepono ay 03-5742-6696.

---

(Audio) 12-23-2020 Nasa Himpapawid - “Tagapamagitan para sa pagbili ng chemical refilling ng fire extinguishers”

---

品川区では、消火器の購入・薬剤詰め替えのあっせんを行っています。火災は早いうちの消火が肝心です。

いざという時のために、十分な消火能力をもつ消火器を備えておきましょう。


あっせん価格やお申し込み方法などについては、品川区ホームページをご確認ください。


なお、品川区や消防署では、消火器の訪問販売や電話での勧誘は、一切行っていません。

あっせんに便乗した悪質な業者には、十分ご注意ください。不審な訪問や電話があった場合は、品川区役所防災課までご連絡ください。


詳しくは、品川区役所 防災課 電話番号03-5742-6696までお願いします。