NEWS

Kokosil Shinagawa

Shinagawa Info
2021/02/10

Ang Shinagawa City information app na, “Kokosil Shinagawa” ay naghahandog ng iba’t-ibang nilalaman na angkop sa kinaroroonan ng user tulad kung maglalakad sa paligid ng Shinagawa, tungkol sa emerhensya, disaster prevention information at iba pa.


Ang user ay makakakuha din ng direksyon papunta sa mga evacuation sites para sa mga residente ng siyudad, may hazard maps at matse-tsek ang sitwasyon ng pampublikong transportasyon.


Upang makinabang sa serbisyong ito, i-install ang free app na, “Kokosil” sa inyong device at piliin ang “Kokosil Shinagawa”.


Para sa mga katanungan, pakitawagan lang ang Public Relations Section ng Shinagawa City Office sa numero 03-5742-6043.

---

(Audio) 2-10-2021 Nasa Himpapawid - Shinagawa City Information App, “Kokosil Shinagawa”

---

品川区から、品川区情報アプリ「ココシル品川」についてのお知らせです。


品川区情報アプリ「ココシル品川」は、品川区のまち歩き情報のほか、利用シーンに合わせたコンテンツや緊急・防災情報などを配信しています。

区民避難所等への道案内、ハザードマップの閲覧や、公共交通機関の運行状況などの確認ができます。


ご利用するには、各端末に無料アプリ「ココシル」をインストールし、「ココシル品川」を選択してください。


お問い合わせは、品川区役所 広報広聴課 電話番号03-5742-6043までお願いします。