NEWS

Impormasyon ukol sa Uwak at Non Native Species General Counter

Shinagawa Info
2021/02/24

Kung kayo ay may mga katanungan tungkol sa pagtanggal ng pugad ng uwak at paglagay ng box trap para sa non native species tulad ng raccoon at civet ay maaari kayong tumawag sa General Counter ng Shinagawa City Office.


Ang counter din tumutugon sa mga humihingi ng payo katulad ng tungkol sa mga sumusunod:

1. Kung kayo ay dumadanas ng problema tulad ng parang binabantaan o naatake dulot sa pugad ng uwak o dahil sa pagkahulog ng sisiw.

2. Kung kayo ay nagkaproblema dahil may nananahan na raccoon o civet sa attic ng inyong bahay at iba pa.

3. Kung may nakitang non native species o kailangan ng payo tungkol sa hayup na nakita sa park o daanan. 


Ang inyong mga katanungan ay dapat itawag sa Crow and Non Native Species General Counter ng Shinagawa City Office. 

Ang numero ng kanilang telepono ay 03-3777-1157.

---

(Audio) 2-24-2021 Nasa Himpapawid - “Impormasyon ukol sa Uwak at Non Native Species General Counter”

---

カラスの巣などの撤去、アライグマ・ハクビシンといった外来種の箱わな設置などのご相談は、品川区役所総合窓口へお問い合わせください。


① カラスの巣や落下したヒナが原因で、威嚇や攻撃等を受けお困りの場合。

② アライグマやハクビシンが屋根裏に棲みつくなど、お困りの場合。

③ 外来種の目撃情報や、公園・道路などでの動物に関するご相談もお待ちしています。


お問い合わせは、品川区役所 カラス・外来種総合窓口 電話番号 03-3777-1157 までお願いします。