NEWS

Spring Shinagawa City Traffic Safety Campaign

Shinagawa Info
2021/04/07

Ipapatupad ng Shinagawa City ang isang traffic safety campaign sa pakikipagtulungan ng mga kaugnay na institusyon at organisasyon tulad ng bawat police station ng Shinagawa City at ang Traffic Safety Association.


Ang kanilang slogan ay “Making Tokyo the world’s number 1 city for traffic safety”. 

Ang durasyon ng kampanya ay Abril 6 hanggang 15.

Noong 2020, 43.3% ng traffic accident na naganap sa Shinagawa City ay may kaugnayan sa bisikleta. 

Ito ay mas mataas sa average sa Tokyo Metropolitan area na 40.6%.


Ang bisikleta ay itinuturing na isang light vehicle. 

Mangyaring magkaroon ng kamalayan na ang paglabag sa trapiko ay maaaring humantong sa malubhang aksidente. 

Siguraduhing kayo ay may tamang pang-unawa sa mga patakaran ng trapiko at magbisikleta ng ligtas. 


Bakit hindi gamitin ang kampanyang ito bilang isang pagkakataon para muling mag-isip tungkol sa kaligtasan sa daan?


Para sa mga katanungan, pakitawagan ang Civil Engineering Works Management Section ng Shinagawa City Office sa 03-5742-6615.

---

(Audio) 4-7-2021 Nasa Himpapawid - “Spring Shinagawa City Traffic Safety Campaign”

---

品川区は、区内の各警察署、交通安全協会など関係機関や団体と連携して、「春の品川区交通安全運動」を実施しています。

スローガンは、「世界一の交通安全都市TOKYOを目指して」。

期間は、4月6日から15日までです。

令和2年中に、品川区で発生した交通事故のうち、自転車が関与する事故が占める割合は43.3%で、都内平均の40.6%よりも高くなっています。

自転車は、軽車両に位置付けられています。

交通違反をすれば、重大な交通事故につながることを意識するとともに、利用する際は交通ルールを正しく理解し、安全に利用しましょう。

この運動を通じて、今一度、交通安全について考えてみませんか?


お問い合わせは、品川区役所 土木管理課 電話番号03-5742-6615までお願いします。