NEWS

Pamamagitan para sa pagbili ng refill na kemikal ng mga fire extinguisher

Shinagawa Info
2021/04/14

Ang Shinagawa City ay naghahandog ng serbisyo para mamagitan sa pagbili ng refill na kemikal ng mga fire extinguisher.

Mahalaga na maapula nang maaga ang apoy. 

Upang makapaghanda para sa emerhensya, mainam na may magagamit na fire extinguisher na may sapat na laman sa pag-apula ng apoy.


Para sa mga detalye sa pamamaraan ng aplikasyon at halaga para sa pamamagitan ay bisitahin ang website ng Shinagawa City.


Ni ang Shinagawa City o Fire Department ay hindi kailanman nagsasagawa ng door to door sales ng mga fire extinguishers o nagbebenta nito sa pamamagitan ng telepono.


Mag-ingat po sa mga malicious vendors na nais makinabang sa pamamagitang ito. 

Kung kayo ay makatanggap ng kahinahinalang tawag o bisita, o humihingi ng karagdagang detalye, makipag-ugnayan sa Disaster Prevention Section ng Shinagawa City Office. 

Ang numero ng kanilang telepono ay 03-5742-6696.

---

(Audio) 4-14-2021 Nasa Himpapawid - “Pamamagitan para sa pagbili ng refill na kemikal ng mga fire extinguisher”

---

品川区では、消火器の購入・薬剤詰め替えのあっせんを行っています。

火災は早いうちの消火が肝心です。

いざという時のために、十分な消火能力をもつ消火器を備えておきましょう。


あっせん価格やお申し込み方法などについては、品川区ホームページをご確認ください。


なお、品川区や消防署では、消火器の訪問販売や電話での勧誘は一切行っていません。

あっせんに便乗した悪質な業者には、十分ご注意ください。

不審な訪問や電話があった場合、品川区役所 防災課までご連絡ください。


詳しくは、品川区役所 防災課 電話番号03-5742-6696までお問い合せください。