NOW ON AIR
19:00-19:49
Cartoon

NEWS

Impormasyon sa Covid19

Shinagawa Info
2021/05/05

Dumadami ang mga kaso sa Covid19. 

Hinihiling na baguhin ang inyong lifestyle upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon.


Hangga’t maaari ay iwasang lumabas sa Tokyo o pumunta sa ibang lugar.

Sa halip ay pag-igihang manatili sa inyong sariling tahanan.


Sa Shinagawa City ay nagkaroon din ng maraming impeksyon.


Gawin ang mga hakbang upang maiwasang kumalat ang impeksyon sa pamamagitan ng pagsuot ng mask, maayos na paghugas ng inyong mga kamay, pag-iwas sa tatlong Cs na “closed spaces, crowded places at close contact settings.


Para sa mga katanungan, pakitawagan ang Peace and International Subsection sa General Affairs Division ng Shinagawa City Office sa numero 03-5742-6691.

---

(Audio) 5-5-2021 Nasa Himpapawid - “Impormasyon sa Covid19”

---

新型コロナウイルスの感染が拡大しています。


新型コロナウイルスの感染が拡大しないように、みなさんの生活を変えてください。

・できるだけ東京から出て他の地域に行かないでください。

・できるだけ家にいてください。


品川区内でも、複数の感染が確認されています。

マスクの着用、手洗いを徹底し、密閉、密集、密接の3密を避け感染対策をしてください。


お問い合わせは、品川区役所 総務課 平和国際担当

電話番号03-5742-6691までお願いします。