NEWS

Shinagawa City Information App, “Kokosil Shinagawa”

Shinagawa Info
2021/06/02

Ang Shinagawa City information app na, “Kokosil Shinagawa” ay naghahandog ng impormasyon na angkop sa paligid ng paggamit, emerhensya, disaster prevention information at iba pa pati na walking tours sa Shinagawa City.


Ang user ay makakakuha ng direksyon sa evacuation sites para sa mga residente ng siyudad, makakita ng hazard maps at matse-check ang sitwasyon ng pampublikong transportasyon.


Upang mapakinabangan ang serbisyong ito, paki-install ang free app na “Kokosil” sa inyong device at piliin ang “Kokosil Shinagawa”.


Para sa mga katanungan, pakitawagan ang Public Relations Section ng Shinagawa City Office sa 03-5742-6043

---

(Audio) 6-2-2021 Nasa Himpapawid - Shinagawa City Information App, “Kokosil Shinagawa”

---

品川区情報アプリ「ココシル品川」は、品川区のまち歩き情報のほか、利用シーンに合わせたコンテンツや緊急・防災情報などを配信しています。


区民避難所等への道案内、ハザードマップの閲覧や、公共交通機関の運行状況などの確認ができます。


ご利用するには、各端末に無料アプリ「ココシル」をインストールし、「ココシル品川」を選択してください。


お問い合わせは、品川区役所 広報広聴課 電話番号03-5742-6043までお願いします。