NOW ON AIR
27:00-28:59
NO DJ

NEWS

Impormasyon sa COVID-19 Vaccinations

Shinagawa Info
2021/07/21


Shinagawa Info

7-21-2021


Ang pag-uusapan natin sa linggong ito ay mga precaution para sa mga senior citizen patungkol sa heatstroke.


Habang tumataas ang temperatura sa pagdating ng summer, mahalaga lalo na sa mga senior citizen na mag-ingat sa heatstroke.


Upang maiwasan ang heatstroke, kinakailangang gumawa ng mga hakbang tulad ng mga sumusunod.


Uminom ng maraming liquid kahit hindi pa nauuhaw.

Siguraduhin na kumain ng maayos at regular na magpahinga.

Iwasan ang mga maiinit na lugar at pawiin ang init ng inyong katawan.


Gawin po ang mga naaangkop na hakbang sa pag-iingat para hindi matamaan ng heatstroke.


Kung may mga katanungan, pakitawagan ang Senior Citizen’s Welfare Section ng Shinagawa City Office sa 03-5742-6802.

---

(Audio) 7-21-2021 Nasa Himpapawid – “Impormasyon sa COVID-19 Vaccinations”

---

気温が高くなる夏場をむかえ、特に高齢の方は、熱中症への注意が必要です。


熱中症を防ぐには

・のどが渇く前に水分補給をする

・食事、休息をしっかりとる

・暑さを避け、熱を体からだす

などの予防が必要です。


予防をしっかり行い、熱中症に気を付けましょう。


お問い合わせは、品川区役所 高齢者福祉課 電話番号 03-5742-6802 までお願いします。