NOW ON AIR
17:00-17:55
Dave Fromm

NEWS

Paghahanda para sa lindol, bagyo at mga pinsala sa baha

Shinagawa Info
2021/09/15


Shinagawa Info

9-15-2021


Ang Setyembre ay Buwan ng Paghahanda ng Sakuna.

Hindi mahuhulaan ang mga sakuna.

Ang paghahanda para dito sa ating pang-araw-araw ay kapakipakinabang sa panahon ng emerhensya.


Paki-double check ang inyong emergency kit upang maging handa kapag mangyari ang isang sakuna.

I-safety ang mga mahalagang bagay, mag-stock ng pagkain, kagamitan sa pagkuha ng impormasyon, mga gamit sa kalinisan, at maghanda lagi ng guwantes na pang-trabaho.


Sa pagkuha ng impormasyon, siguraduhing i-check “ang pinakabagong impormasyon” galing sa Japan Meteorological Agency at Shinagawa City.


Ang Shinagawa City ay gumagamit ng iba’t-ibang media upang ibahagi ang impormasyon para makaiwas sa sakuna at impormasyon na pang-emerhensya.

Makakatulong kung kayo ay magparehistro at sundan ang mga ganitong serbisyo nang maaga.


Para sa mga detalye, pakitawagan ang Disaster Prevention Section ng Shinagawa City Office sa 03-5742-6696.


---

(Audio) 9-15-2021 Nasa Himpapawid –“Paghahanda para sa lindol, bagyo at mga pinsala sa baha”

---


9月は防災月間です。

いつやってくるかわからない災害は、日ごろの備えがいざという時、役に立ちます。


災害が起こった時に向けて、非常持ち出し品の確認をしましょう。貴重品、食料品、情報機器、衛生用品、軍手などを常備しましょう。

情報は、気象庁や品川区から発表される「最新の情報」で確認しましょう。

品川区では様々なメディアを活用して、防災情報・緊急情報を発信しています。事前に各サービスを、登録・フォローしておくと便利です。


詳しくは、品川区役所 防災課 電話番号03-5742-6696までお問合せください。