NEWS

Crow and Non Native Species General Counter

Shinagawa Info
2020/11/11

Ang pag-uusapan natin sa linggong ito ay tungkol sa Crow and Non Native Species General Counter.


Kung nais inyong humingi ng payo tungkol sa pagtanggal ng pugad ng uwak o paglagay ng box trap para sa non native species tulad ng raccoon at civet ay tumawag lang sa kanilang General Counter.


Maaaring tumawag sa mga ganitong pagkakataon:

1. Kung kayo ay nakaranas ng pagkatakot o naatake dahil sa pugad ng uwak o dahil ang sisiw nito ay nalaglag.

2. Kung nagkaproblema dahil may raccoon o civet ang nananahan sa inyong attic.

3. Kung may nakitang non native species at nais humingi ng payo sa nakitang hayup sa daan o kaya’y sa park.


Kung may mga katanungan ay dapat itawag sa Crow and Non Native Species General Counter ng Shinagawa City Office mula alas 9am hanggang 5pm sa weekdays. 

Ang numero ng kanilang telepono ay 03-3777-1157.

---

(Audio) 11-11-2020 Nasa Himpapawid - “Crow and Non Native Species General Counter”

---

カラスの巣などの撤去、アライグマ・ハクビシンといった外来種の箱わな設置などのご相談は、総合窓口へお問い合わせください。


①カラスの巣や落下したヒナが原因で威嚇や攻撃等を受けお困りの場合。

②アライグマやハクビシンが屋根裏に棲みつくなどお困りの場合。

③外来種の目撃情報や、公園・道路などでの動物に関するご相談もお待ちしています。


お問い合わせは、品川区役所 カラス・外来種総合窓口 電話番号 03-3777-1157 までお願いします。

平日午前9時から午後5時まで、受け付けています。